PROKURORIA E PËRGJITHSHME

MOTOR-GENERATORS INSTALLED TEKSAN 275KVA + 50 KVA + UPS 160 KVA
×