Për të kompletuar një paketë ideale të një sistemi Back Up Energjie/ gjeneratori, ka disa faktorë që duhet t’i merrni parasysh.

Këto përfshijnë madhësinë dhe nevojat për energji të shtëpisë tuaj, sigurinë  koston e gjeneratorit dhe të instalimit.

Në këtë artikull, do të ndalemi tek gjithçka që duhet të dini përpara se të blini një gjenerator, në mënyrë që të merrni një vendim të informuar që i përshtatet më së miri nevojave të shtëpisë dhe familjes suaj.

Kërkesat e Energjisë për Një Gjenerator për Shtëpi

Përcaktoni pajisjet dhe sistemet që kanë nevojë për energji të pa ndërprerë. Paisjet që klientët zgjedhin të vazhdojnë funksionin e tyre gjatë një ndërprerje janë dritat, frigoriferët, kondicionerët, TV etj.

Llogaritni konsumin total të energjisë për të përcaktuar madhësinë e duhur të një gjeneratori. Në www.aon.al do të gjeni gjeneratorë që vijnë në madhësi të ndryshme dhe janë në gjendje të fuqizojnë ngarkesa të ndryshme. Sigurohuni që të vlerësoni nevojat e shtëpisë tuaj për energji në mënyrë që gjeneratori që do të zgjidhni t’i plotësojë këto nevoja.

Siguria që Ofron Gjeneratori

Një faktor tjetër i rëndësishëm për t’u marrë parasysh për të kompletuar një paketë ideale të një sistemi back- up energjie për të gjithë shtëpinë është siguria. Sigurohuni që gjeneratori që zgjidhni është i cilësisë më të mirë dhe vjen nga një prodhues lider si p.sh Cummis. Kërkoni funksione si fikjet automatike në rast të rrjedhjeve, çelsin e transferimit automatik dhe mirëmbajtjen e lehtë. Këto bëjnë që gjeneratori të jetë i sigurt për t’u përdorur dhe të jetë një burim i besueshëmi i energjisë gjatë një ndërprerjeje. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se gjeneratorët duhet të instalohen jashtë shtëpisë për të shmangur çdo emetim të rrezikshëm.

Përcaktoni Koston e Gjeneratorit dhe të Instalimit

Përveç madhësisë dhe nevojave për energji të shtëpisë tuaj, merrni parasysh edhe koston e gjeneratorit dhe instalimit. Tek sistemet back- up të energjisë për të gjithë shtëpinë kostoja do të varet nga madhësia, marka dhe kompania që zgjidhni për ta instaluar atë. Aon.al ofron instalim dhe shërbime asistence për çdo lloj gjeneratori.

Lloji i Karburantit që ka Nevojë Gjeneratori 

Një faktor tjetër i rëndësishëm për t’u marrë parasysh përpara se të blini një gjenerator për shtëpi është karburanti. Zgjidhni një lloj karburanti bazuar në disponueshmërinë, koston dhe nevojat tuaja specifike (p.sh., naftë, gaz natyror, propan). Cdo lloj karburanti ka grupin e vet të avantazheve dhe disavantazheve. Konsideroni se cili burim karburanti do të ishte më i përshtatshëm dhe me kosto efektive për shtëpinë tuaj përpara se të merrni një vendim.

Mirëmbajtja Afatgjatë e Gjeneratorit tuaj

Së fundmi, është e rëndësishme të mendoni për mirëmbajtjen afatgjatë të gjeneratorit tuaj. Sistemet back- up të energjisë kërkojnë mirëmbajtje të rregullt që të vazhdojnë të funksionojnë pa probleme. Kjo përfshin gjëra të tilla si ndryshimet e rregullta të vajit, zëvendësimet e filtrave dhe kontrollet e mirëmbajtjes. Aon.al ofron shërbime të mirëmbajtjes për çdo lloj gjeneratori. 

Është e rëndësishme të merrni parasysh madhësinë dhe nevojat e energjisë së shtëpisë tuaj, besueshmërinë dhe sigurinë e gjeneratorit, koston e gjeneratorit dhe instalimit, llojin e karburantit dhe mirëmbajtjen afatgjatë të tij.

Vlerësimi i këtyre faktorëve do t’ju ndihmojë të merrni një vendim të informuar që i përshtatet më së miri nevojave të shtëpisë dhe familjes suaj. Sigurohuni që të blini nga një kompani me reputacion si Aon.al dhe të bëni instalim profesional për sigurinë dhe jetëgjatësinë e gjeneratorit.

×