Puna si kontraktor ndërtimi në një pikë të saj do t’ju detyrojë të merrni një gjenerator me qira. Gjeneratorët sigurojnë energji elektrike për pajisjet dhe ndriçimin në vende të cilat nuk kanë akses në rrjetin elektrik. Ata gjithashtu ofrojnë energji rezervë në raste emergjente, duke minimizuar kështu rrezikun e ndërprerjes e cila është e kushtueshme.

Gjeneratorët më të mirë për projektet e ndërtimit, vijnë në madhësi, konfigurime dhe kapacitete të ndryshme të prodhimit të energjisë. Është e rëndësishme të zgjidhni një model që ofron fuqi të mjaftueshme dhe siguri që puna juaj të vazhdojë pa ndërprerje.

Faktorët që Ndikojnë kur Zgjidhni një Gjenerator për Ndërtim

Si rregull, ju duhet një gjenerator që ofron fuqi të mjaftueshme për të mbajtur operacionet në vendin e punës të funksionojnë me kapacitet 70-90%. Një gjenerator që punon me më pak se 50% të kapacitetit të tij redukton ndjeshëm efikasitetin e funksionimit të njësisë.

Marrja në konsideratë e faktorëve të mëposhtëm ju ndihmon të përcaktoni madhësinë e duhur dhe kapacitetin e prodhimit për marrjen me qira të gjeneratorit tuaj:

Madhësia e vendit: Sa më i madh të jetë kantieri i ndërtimit, aq më shumë energji do të duhet të prodhojë gjeneratori. Vendet më të mëdha mund të kërkojnë edhe më shumë se një gjenerator për të përmbushur kërkesat për energji.

Llojet e pajisjeve: Nëse kantieri i ndërtimit kërkon përdorimin e pajisjeve dhe mjeteve të rënda, do t’ju duhet një gjenerator me më shumë fuqi sesa kur përdorni produkte më të vogla që konsumojnë më pak energji elektrike.

Fuqia rezervë: Disa pjesë të pajisjeve kërkojnë më shumë energji elektrike për t’u ndezur sesa për të funksionuar. Sigurohuni që të zgjidhni një gjenerator që përballon rritjet e energjisë që kërkohen kur ndizni disa makina ose vegla në të njëjtën kohë.

Kapaciteti i tensionit: Së bashku me fuqinë e gjeneratorit, duhet të keni parasysh edhe tensionin. Sa më i lartë të jetë prodhimi i tensionit, aq më e fortë do të jetë rryma elektrike që gjeneratori do të japë.

Faza: Gjeneratorët vijnë në opsione njëfazore dhe trefazore. Për një projekt ndërtimi, me siguri do t’ju duhet versioni i fundit, pasi ai do të sigurojë një furnizim më të qëndrueshëm dhe të besueshëm me energji elektrike.

Një mënyrë e thjeshtë për të llogaritur madhësinë më të mirë të gjeneratorit të vendit të punës për ju është të shtoni fuqinë e të gjitha pajisjeve dhe mjeteve që kërkojnë energji elektrike. Më pas mund ta krahasoni këtë total me fuqinë e gjeneratorëve që janë në dispozicion me qira. Sigurohuni që të zgjidhni një model që ofron kapacitet shtesë për të llogaritur rritjet e energjisë dhe shtimin e mundshëm të më shumë pajisjeve gjatë projektit.

Llogarisni Fuqinë Përpara se të Zgjidhni Gjenerator për Kantier Ndërtimi

Llogarisni Fuqinë që ju nevojitet përpara se të zgjidhni një gjenerator për kantier ndërtimi.

Filloni duke bërë një listë të të gjitha pajisjeve dhe makinerive (kompresorë ajri, sharra, çekiç, pajisje portative zyre, kompjuter, etj.) që kërkojnë energji elektrike në kantierin e ndërtimit. Më pas mund të kontrolloni fuqinë fillestare dhe funksionale për secilën, e cila është e shënuar në pajisje.

Llogaritni kërkesën totale për fuqi duke mbledhur të gjitha sasitë kW ose KVA. Kapaciteti i fuqisë së gjeneratorit që zgjidhni duhet ta kalojë këtë shifër me 10-20% .

 

Gjenerator me Naftë apo Gaz Natyror?

Një faktor tjetër që duhet marrë parasysh kur zgjidhni gjenerator për vendin tuaj të punës është burimi i karburantit. Modelet me naftë dhe me gaz natyror ofrojnë disa avantazhe.  

Avantazhet e Gjeneratorëve me Naftë:

Efikasiteti: Në Shqipëri nafta është më e shtrenjtë se gazi natyror, por është është më efikase me energji. Do të përfitoni më shumë nga një njësi nafte sesa nga i njëjti vëllim gazi.

Fuqia e qëndrueshme: Nafta është një burim i besueshëm energjie, duke e bërë atë një zgjedhje të shkëlqyer për vendet e punës që kërkojnë një furnizim konstant dhe afatgjatë me energji elektrike.

Ndërtimi i fortë: Motorët me naftë kanë një dizajn të fortë që mund t’i rezistojë ashpërsisë së përdorimit të rëndë dhe sigurojnë më shumë jetëgjatësi.

Siguria: Nafta është më pak e ndezshme se shumë lloje të tjera të karburantit. Mungesa e kandelave në motorët me naftë ul gjasat e vetëndezjes.

Avantazhet e Gjeneratorëve me Gaz Natyror:

Djegia e pastër: Këto ditë, operacionet e ndërtimit duhet të plotësojnë kërkesat gjithnjë e më të rrepta të emetimeve. Gazi natyror digjet më pastër se llojet e tjera të karburantit, duke ju mundësuar të qëndroni konform rregullave dhe të mbroni mjedisin.

Kosto më të ulëta paraprake të karburantit: Gazi natyror është një nga burimet më të lira të karburantit.

Efikasiteti: Ashtu si nafta, gazi natyror është një lëndë djegëse shumë efikase, duke rezultuar në kosto të ulëta të energjisë.

Zgjidhni Gjeneratorin e Duhur për Ndërtim

AON ka ekspertët e duhur për t’ju ndihmuar të zgjidhni gjeneratorin më të mirë që plotëson kërkesat tuaja të energjisë në një kantier ndërtimi. Ekipi i AON punon ngushtë me ju për të llogaritur nevojat tuaja për energji elektrike duke u bazuar në të gjithë faktorët e mësipërm. Ju do të merrni pajisjet me madhësinë e duhur dhe do të udhëzoheni se si t’i konfiguroni ato në kantierin tuaj të ndërtimit.

AON do t’ju ndihmojë të eksploroni të gjitha përfitimet e marrjes me qira të gjeneratorëve dhe pajisjeve të tjera, të tilla si fleksibilitet më i madh, kosto më të ulëta të funksionimit, disponueshmëri e menjëhershme dhe rezultate më të mira për shkak të përdorimit të modeleve specifike për punë. 

Vizitoni Aon.al për më shumë informacion dhe këshilla për zgjedhjen e një modeli – ne jemi të disponueshëm gjatë gjithë kohës për t’ju ndihmuar.

×