Gjeneratorët përdoren gjerësisht nga spitalet, ndërtesat qeveritare dhe bizneset si një masë emergjente për të siguruar furnizim të pandërprerë me energji elektrike në rast të një block out apo shkëputje të energjisë nga sistemi i Rrjetit Kombëtar. Gjeneratorët luajnë një rol vendimtar në sigurimin e panderprerë të energjisë, në mbështetjen e operacioneve kritike dhe në ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë publike. Në rastet e ndërprerjeve të energjisë, gjeneratorët marin përsipër furnizimin, duke kapërcyer hendekun midis humbjes së fuqisë së rrjetit dhe rifillimit të furnizimit normal me energji elektrike. Të pajisur me motorë të fuqishëm dhe sisteme të avancuara kontrolli, gjeneratorët e markave prestigjoze si Teksan janë të përgatitur për të aktivizuar dhe rivendosur me shpejtësi energjinë elektrike brenda sekondave ose minutave, duke siguruar ndërprerje minimale Në spitale, këta gjeneratorë furnizojnë pajisjet mjekësore që shpëtojnë jetë, ruajnë funksionet e ndriçimit dhe ngrohjes dhe mbajnë sisteme të tjera jetike që janë thelbësore për kujdesin dhe mirëqenien e pacientit. Në mënyrë të ngjashme, në ndërtesat qeveritare gjeneratorët perdoren për të mbështetur shërbimet thelbësore, duke përfshirë sistemet e reagimit ndaj emergjencave, infrastrukturën e teknologjisë së informacionit dhe rrjetet publike të komunikimit. E njëjta gjë vlen dhe për bizneset të cilat mund tju ofrojnë shërbim të pandërprerë klientëve të tyre pavarësisht energjisë elektrike. Duke shërbyer si një burim i besueshëm energjie rezervë, gjeneratorët kontribuojnë në qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë e shërbimeve që një biznes ofron.

Gjeneratorët për Biznese më të Nevojshëm se Kurrë më Parë

Gjeneratorët si një sistem rezervë energjie janë më të nevojshëm se kurrë më parë për bankat, qendrat e shpërndarjes dhe bizneset private. Gjeneratorët për biznese si çdo sistem gatishmërie duhet të jetë gati për t’u ndezur në çdo kohë, dimër ose verë, shi ose stuhi.

Një gjenerator për biznes ju ndihmon të:

Eliminoni Kohën e Padëshiruar Joproduktive

I gjithë biznesi juaj mund të shkojë në modalitetin e gatishmërisë nëse nuk jeni të përgatitur për një ndërprerje të energjisë. Kanalet dhe pajisjet e komunikimit mund të ndalen nëse biznesi juaj nuk ka energji, dhe nga ana tjetër, kompania juaj mund të humbasë produktivitetin dhe përfitimin, nëse e keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen “koha është para”, atëherë do ta dini pse një gjenerator është i vlefshëm për të parandaluar ndërprerjen e aktivitetit të biznesit tuaj.

Kompania juaj nuk do të ngecë gjatë ndërprerjes së energjisë dhe proceset e biznesit do të mbeten funksionale derisa energjia elektrike të vijë.

Mbroni të Dhënat e Klientit

Një ndërprerje e paparashikueshme e energjisë ndikon më shumë se tek zyrat qendrore dhe punonjësit tuaj – klientët dhe informacioni i tyre gjithashtu do të preken. Klientët do të duan të sigurohen që informacioni i tyre të jetë i aksesueshëm dhe i sigurt gjatë një ndërprerjeje, sepse kompjuterët dhe serverët e të dhënave mund të bëhen të pambrojtur kur të ndërpritet rryma.

Gjeneratori siguron energji për telefonat, makineritë, serverët dhe kompjuterët tuaj brenda disa sekondave për t’ju siguruar që të qëndroni të lidhur dhe të punoni.

Ruani Linjat e Komunikimit

Një gjenerator rezervë lejon biznesin tuaj të vazhdojë t’u shërbejë dhe të mbështesë klientët gjatë një ndërprerjeje të energjisë. Klientët do të kontaktojnë me ju dhe gjeneratori siguron energji për linjat tuaja të komunikimit në mënyrë që ato të jenë të disponueshme. Për transparencë merrni kohë për të informuar klientët tuaj për ndërprerjen e energjisë elektrike ndërkohë që vazhdoni të jeni të lidhur dhe t’u shërbeni nevojave të tyre.

Mbani funksionale Sistemet e Sigurisë së Biznesit

Një gjenerator rezervë gjithashtu mban në funksion të gjitha sistemet e sigurisë së biznesit. Pavarësisht nëse është njësia juaj HVAC ose sistemi i sigurisë, një gjenerator mund të parandalojë që këto funksione të rëndësishme të ndërpriten. Sapo të ndodhë shkëputja e energjisë, gjeneratori do të aktivizojë dhe fuqizojë të gjitha sistemet e lidhura në ndërtesën ose magazinën tuaj për të ndihmuar që operacionet të funksionojnë normalisht.

Gjeneratori ju ofron siguri sepse mund të largoheni nga biznesi juaj duke e ditur se sistemet tuaja të alarmit dhe të sigurisë do të jenë gjithmonë të ndezura dhe funksionale.

A duhet të Investoni në një Gjenerator për Biznesin Tuaj?

Pavarësisht nëse është diçka aq e thjeshtë sa ofrimi i energjisë për telefonat e biznesit tuaj ose diçka më e madhe si fuqizimi i një qendre të madhe të dhënash, është thelbësore që një ndërprerje e energjisë elektrike të mos e bllokojë aktivitetin e biznesit tuaj. Një gjenerator per biznesin ju siguron një linjë të shtuar mbrojtjeje kundër çdo ndërprerjeje të mundshme të energjisë.

Ekspertët tanë në AON.AL ju vijnë në ndihmë në ofrimin e gjeneratorëve të markave më prestigjoze në botë, në mirëmbajtjen, shërbimin dhe riparimin e gjeneratorit tuaj për t’u siguruar që nuk do të mbeteni pa energji elektrike. Kontaktoni profesionistët tanë në AON.AL sot dhe na lejoni t’ju ndihmojmë të bëni hapin tjetër drejt ruajtjes së burimit rezervë të energjisë.

×