Stabilizatorë monofazë elektromekanikë

Stabilizatorë monofazë elektromekanikë 1-20KVA

Stabilizatorë kompakt me ´servo-motor´ dhe panel multimetër.

KËTA STABILIZATORË OFROJNË:

  • Mbrojtja nga mbingarkesat e rrymës elektrike.
  • Rregullimi i tensionit sinusoidal.
  • Funksionimi i rregullt pa problematika në ngarkesa nga 0-100%.
  • Memorizojnë kufijtë e tensionit të hyrjes dhe rrymës së ngarkesës.
×