Stabilizatorë Statik Trefazë

Stabilizatorë Statik Trefazë Deri në 1200 KVA

Rregullatorët e tensionit statik përfaqësojnë zgjidhjet e një teknologjie të lartë për operimin e pajisjeve. Këto rregullatorë janë të gatshëm të punojnë në kushtet e tensionit të lartë dhe të ndryshimeve të shpejta të tensionit në një ngarkesë të plotë.

×