Filter Fleet Guard

Category:

Përfitimet kryesore që mundëson zgjedhja e ´Fleetguard Filtration´ për motor – gjeneratorët!

  • Filterat Fleetguard shërbejnë si tregues ndaj problematikave të mundshme të motor gjeneratorit. Sinjalizimi paraprak i çdo problematike shmang kohën jo produktive të pajisjes. Kjo e fundit është tepër e rëndësishme për veprimtarinë e biznesit tuaj.
  • Fleetguard, ju ndihmon të parashikoni zëvendësimin e vajit apo filterit, duke ulur kostot e shërbimit dhe mirëmbajtjes ndaj motor gjeneratorit tuaj.
  • Zbulimi i hershëm i çdo problematike, ndihmon në rritjen e jetëgjatësisë së motor gjeneratorit tuaj. Sistemi i filtrimit Cummins është padyshim zgjedhja e duhur!

Sistemi i filtrimit Cummins është padyshim zgjedhja e duhur!

×