Greenpoint

Category:

GREEN POINT është gama e re e UPS-ve njëfazore me konvertim të dyfishtë në internet (VFI-SS-111) me performancë të lartë, ideale për të siguruar energji të besueshme dhe të pastër për ngarkesat tuaja. Ideale për teknologjinë e informacionit (IT) dhe ngarkesat e serverëve në përdorime industriale dhe komerciale. Versioni Rack/Tower është një zgjidhje e gjithanshme që përshtatet lehtësisht me nevojat tuaja specifike.

×