Safepower EVO

Category:

Safepower Evo UPS (VFI-SS-III) dallohet për dimensione të vogla. Sistemi i inverterit IGBT dhe “Battery Health Guard” mundësojnë rritje të jetëgjatësisë së baterisë që japin rezultate të larta në kursime. Qendrat e të dhënave, telekomunikacioni, bankat, spitalet dhe linjat e industrisë janë të gjitha aplikacione për të cilat shpërndarja e energjisë shpesh ka rëndësi jetike. Safepower Evo largon frikën nga ndërprerjet e papritura ose luhatjet e dëmshme të tensionit.

×