Safepower Modular SPM

Category:

Safepower Modular SPM bazohet në arkitekturë modulare. Çdo modul UPS 50-60 kVA gjendet në një sirtar 19” plug-and-play me mundësinë hot-swap.
Në rast zëvendësimi të një moduli, ky i fundit mund të hiqet dhe të vendoset nën tension, pa ndikuar tek operimi i moduleve të tjera.
Është e lehtë të shtohet fuqia, sirtarët 3U të lartë mund të ndërrohen nën tension, çka lejon zgjerimin vertikal, që plotëson kabinetet në mënyrë vertikale dhe zgjerimin horizontal, që plotëson kolonat.

×