Safepower S

Category:

Seritë Safepower S UPS janë të përshtatshme për të gjitha aplikacionet ku kërkohet mbrojtja e ngarkesës kritike, nga instalimet më të thjeshta deri tek ato më të komplikuara ku kërkesa për besueshmëri dhe mirëmbajtje është më e lartë.

Safepower S është i pajtueshëm me instalimet industriale dhe teknologjinë më kritike të informacionit (IT) falë niveleve të larta të performancës.

×