SHËRBIMI I QIRASË
TË RINJ & TË PËRDORUR
MOTOR-GJENERATORË

SHËRBIMI I QIRASË
TË RINJ & TË PËRDORUR
PIRUNJË INDUSTRIAL

SHITJE & QIRA

AON mundëson shërbimin e qerasë për pajisjet motor-gjenerator dhe ´Forklifts`. Motor-gjeneratorë të fuqive të ndryshme, që realizojnë më së miri funksionin e tyre.

rental
forklifts for rent

INVESTIM I VLEFSHËM

Pirunjë industrial në shitje dhe qira.

AVANTAZHET TONA

Kontrolli i përgjithshëm i motor-gjeneratorit

Gama e plotë e zgjidhjeve të energjisë?

Dorëzimi, instalimi, vënia në punë, mirëmbajtja dhe shërbimi i njësive gjeneruese të energjisë. Diesel (1kVA – 2000kVA).

Mirëmbajtje periodike dhe asistencë teknike

Shërbim i shkëlqyer ndaj klientit?

Gjeneratorët dërgohen pranë biznesit apo individit me të gjitha testet dhe kontrollet teknike që u nevojiten. Transporti i pajisjeve në çdo kohë dhe adresë të klientit.
Motor and electronic repairs

A e disponojmë gamën e plotë të pajisjeve shtesë?

AON ofron një paketë të plotë, pajisjet motor-gjenerator shoqërohen me pajisjet e nevojshme UPS dhe rregullator tensioni në përshtatje me specifikat e klientit.

×