AKSHI

AKSHI

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR
CUMMINS 1000KVA + 275KVA + 2 X 640 KVA

AKSHI

AKSHI

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR
CUMMINS 1000KVA + 2 X 640 KVA

AKSHI

AKSHI

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
CUMMINS 275KVA

×