AIR ALBANIA STADIUM COMPLEX

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR TEKSAN 1900KVA + 2 X 1130 KVA
×