AKSHI

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR CUMMINS 1000KVA + 2 X 640 KVA
×