Gjoka Konstruksion

MOTOR - GJENERATOR I INSTALUAR CUMMINS 1100KVA + TEKSAN 750KVA
×