QENDRA TREGTARE UNIVERS (QTU)

MOTOR - GJENERATOR I INSTALUAR GENPOWER 835 KVA
×