TETE ALBANIA TUNNEL & MINING

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR TEKSAN 220 KVA + 33 KVA
×