Hotele & vende turistike

Projekte të tjera në këtë kategori:

DEMI HOTEL

DEMI HOTEL
Sarandë

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
CUMMINS 220 KVA

ROYAL G

ROYAL G
Golem

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
CUMMINS 450 KVA

GOLDEN HOTEL

GOLDEN HOTEL
Shkodër

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
TEKSAN 300 KVA

YACHT HOTEL

YACHT HOTEL
Sarandë

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
TEKSAN 110 KVA

BELLE RESORT

BELLE RESORT
Deçan

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
CUMMINS 110 KVA

PREMIUM HOTELS

PREMIUM HOTELS
Golem

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR
TEKSAN 2 X 440KVA + 2 X 30 KVA UPS

FAFA RESORT

FAFA RESORT
Golem

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR
TEKSAN 330 KVA + 22 KVA

HOTEL BUZË

HOTEL BUZË
Sarandë

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
CUMMINS 110 KVA

ARTE HOTEL

ARTE HOTEL
Tiranë

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR
CUMMINS 110 KVA +55 KVA

Projekte të realizuara nga AON

Lista e projekteve

×