Industri e rëndë

Projekte të tjera në këtë kategori:

KASTRATI

KASTRATI
Tiranë

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR
CUMMINS 110 KVA + 28 KVA

KASTRATI

KASTRATI
Tiranë

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR
CUMMINS 110 KVA + 28 KVA

KURUM

KURUM
Hec Ulëz

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
CUMMINS 330KVA

SHELL

SHELL
Mali i Shpiragut

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR
TEKSAN 2 X 510 KVA

KURUM

KURUM
Elbasan

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
CUMMINS 900KVA

KURUM

KURUM
Hec Shkopet

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
CUMMINS 170KVA

Projekte të realizuara nga AON

Lista e projekteve

×