Institucione qeveritare

Projekte të tjera në këtë kategori:

AKSHI

AKSHI
Tiranë

MOTOR – GJENERATOR TË INSTALUAR
CUMMINS 1000KVA + 2 X 640 KVA

AKSHI

AKSHI
Kuçovë

MOTOR – GJENERATOR I INSTALUAR
CUMMINS 275KVA

Projekte të realizuara nga AON

Lista e projekteve

×